Gå til innholdet

Miljø

miljø 2

Miljøfyrtårn


Sørlie Prosjektinnredninger AS ble Miljøfyrtårnsertifisert desember 2008.
Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter, og offentlige virksomheter. Stiftelsen Miljøfyrtårn tar for seg alle prosessene i virksomheten som påvirker arbeidsmiljøet og det ytre miljøet. Eksempler på ting vi har gått gjennom er minimering av søppel, avfallhåndtering, totalt energiforbruk og et bevisst holdningsskapende arbeid for både kunder og ansatte. Vi er stolte av å være et miljøfyrtårn og anbefaler alle bedrifter å gjøre sin virksomhet godkjent for Miljøfyrtårnsertifisering. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi sender ut vår miljørapport ved forespørsel.

miljofyrtarnsertifikat-23.08.2023-signert

Grønt Punkt


Sørlie Prosjektinnredninger AS har medlemskap i Grønt Punkt Norge AS som drifter returordning for emballasje. Dette gjøres ved at vi betaler et vederlag på all emballasje. På denne måten er vi med på at kildesortert emballasje kan gjenvinnes. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. gront-punkt-medlemsbevis-31.1.2022

Code of Conduct

Sørlie Prosjektinnredninger AS jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har Sørlie Prosjektinnredninger AS utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 

code-of-conduct-sorlie-prosjektinnredninger-as