Gå til innholdet

Interiørarkitekter

arkitiekt
Vi har egne interiørarkitekter i «huset». Unni Meum og Tea Kristin Simensen med lang erfaring med hvordan kontorer og offentlige rom fungerer i praksis. Våre seks selgere/prosjektledere har også lang erfaring med å tilfredsstille kundenes behov ved å levere optimaliserte løsninger. 

KONTOR
Vi lager forslag til gjennomførbare innredningsdesign og effektive planløsninger av arbeidsplasser. Gode kontorløsninger bidrar til økt effektivitet, motivasjon og trivsel og optimaliserer kommunikasjon og samhandling. 

OFFENTLIGE ROM 
Offentlige rom som barnehager, skoler, sykehjem, aldershjem, bibliotek, kulturhus, møterom og spiserom/kantiner er viktige arealer som vi har svært mye erfaring med å designe og møblere, til stor glede for alle brukerne, ansatte og besøkende. 

Et komplett interiøroppdrag består av både romdesign, valg av møbler og dokumentasjon. 

  • Romdesign vil si at vi sørger for helhetlig planlegging og utforming av rom. Alt fra plassering av vegger, tak og himling, belysning og møbler. Vi har fokus på hvilke funksjoner/produkter som bør plasseres hvor, slik at hvert rom utnyttes på best mulig måte.

  • Møbelvalg er valg av skrive-/arbeidsbord, kontorstoler, oppbevaring (skap, reoler og hyller), møbler til møterom, møbler i sosiale soner, spiserom og kantiner, garderober osv. Design og farger må også velges, i tillegg til at man må velge om man ønsker blant annet treverk, malte flater, stoffer eller hud. 

  • Dokumentasjon er skisser, tegninger, perspektiver, stilplansjer, materialprøver (treverk, stoff og farger), romskjemaer, inventarlister osv. 

Interiørløsninger skal tilføre medarbeidere og besøkende energi og overskudd. Mennesker påvirkes av det de omgir seg med, og målet vårt er å utløse entusiasme og arbeidsglede. Vi ser gjerne at kunden setter sitt fotavtrykk på interiørene vi utformer. God forståelse av oppdragsgiverens behov og preferanser er nøkkelen til et godt resultat. Arbeidet vårt preges derfor av meget tett kontakt med den enkelte kunde.